ดาวน์โหลดไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมดเก็บไว้....เผื่อฉุกเฉิน


เว็บไซต์แบบ Pro สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับเว็บไซต์ทั้งหมด เก็บไว้ได้(.html) 

บางทีคุณอาจต้องการไฟล์เหล่านี้ในยามจำเป็น  เช่น  คุณอาจเผลอลบข้อมูลบนเว็บไซต์ไป  แล้วอยากให้เป็นเหมือนเดิม ก็สามารถทำกลับเป็นเหมือนเดิมได้ โดยดูข้อมูลจากไฟล์ที่เคยดาวน์โหลดเก็บไว้ และไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ สามารถเปิดได้เลย โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต


หรือ เมื่อคุณต้องการสร้างเว็บไซต์กับเว็บอื่นที่ไม่ใช่ SimpleDifferent ก็สามารถนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดนี้ไปใช้ได้เช่นกัน โดยนำไฟล์นี้ไปอัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ หรือ ฐานข้อมูล ของเว็บนั้นๆ ได้ทันที โดยที่คุณยังใช้งาน SimpleDifferent อยู่ 

หมายเหตุ:

SimpleDifferent  จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากคุณนำไฟล์ที่ดาวน์โหลด ไปใช้ผิดประเภท เราเพียงแต่ให้คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีข้างต้นเท่านั้น แต่เราไม่สามารถช่วยแนะนำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของไฟล์นั้นๆได้


ไฟล์เว็บไซต์ที่คุณได้ดาวน์โหลดไป จะเป็นไฟล์นามสกุล .HTML ตามมาตรฐานไฟล์เว็บไซต์ทั้งสิ้น


เว็บไซต์แบบ Pro ดาวน์โหลดที่:


1. "ตั้งค่าส่วนตัว" มุมขวาบน เลือก "ดาวน์โหลด Pro เว็บไซต์"

2.  ให้เลือกแท็บ "ดาวน์โหลดแบบ Pro (Download Pro Site)" และเลือกแบบ Pro ที่คุณต้องดาวน์โหลดจากเมนู โดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะเป็น .zip