หน้าเว็บเพจเพิ่มได้ และการจัดการเนื้อหาที่สะดวกขึ้น


เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบ Starter ให้สิทธิ์คุณสร้างเว็บเพจได้สูงสุด 7 หน้า 

ด้วยหน้าเว็บเพจที่จำกัดนี้ สามารถทำให้คุณคิดถึงการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ และการนำเสนอสู่ผู้เข้าชม การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับขั้นตอนเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์


ในขณะที่..เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบ Pro จะทำให้คุณสร้างเว็บเพจได้สูงสุด 30 หน้า

เพื่อจะนำเสนอข้อมูลที่คุณได้เลือกให้กับผู้เข้าชม ถึงแม้คุณจะมีหน้าเว็บเพจที่เพิ่มขึ้น เราแนะนำว่าคุณก็ควรจะต้องใส่ใจกับการจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ให้เป็น ระเบียบและให้ดีและมีแบบฉบับเป็นของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมและเครื่องมือค้นหาเว็บเช่น กูเกิ้ล

 


กูเกิ้ลจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับเว็บไซต์ที่มีเว็บเพจหลายหน้า พอๆ กับมีเนื้อหาที่ไม่คัดลอกจากผู้อื่น

มีการจัดการเนื้อหาที่ดี

สิ่งสำคัญคือ มีเนื้อหาที่กระชับชัดเจน มีการจัดการเว็บเพจที่เป็นระเบียบจะสามารถเพิ่มยอดเข้าชมได้

การจัดการเนื้อหาที่ดี เป็นอย่างไร? 

คลิก เพื่อเข้าอ่านคำแนะนำการเขียนเว็บไซต์