ป้องกันเว็บเพจด้วยพาสเวิร์ด

คุณอาจจะมีข้อมูล โปรโมชั่น หรือข้อเสนอ ที่คุณต้องการให้บางคนเห็น

เว็บเพจ หรือต้องการให้ไม่เห็น เช่น คุณอาจะต้องการให้สมาชิกเว็บไซต์ของคุณเห็นข้อมูลดังกล่าว เป็นต้นพาสเวิร์ดป้องกันเว็บเพจสามารถให้จำกัดการเผยแพร่ข้อมูลในแต่ละหน้าเว็บเพจ


คุณทำได้โดยการแชร์พาสเวิร์ดให้กับบางคนที่สามารถจะเข้าชมเว็บเพจได้วิธีใส่พาสเวิร์ดเพื่อป้องกันเว็บเพจ

  • ตรวจสอบ "การตั้งค่าเว็บไซต์" เพื่อจะเปิดระบบพาสเวิร์ดป้องกัน(ไอคอนที่สองตรงมุมขวาบน โดยอยู่หัวข้อที่สองจากด้านล่าง)
  • ให้สังเกตไอคอนรูปโล่ที่อยู่ตรงมุมบนขวาของแต่ละหน้า (ดูรูป)
  • คลิกที่รูปโล่แล้วคุณจะพบว่าเว็บเพจมี username ซึ่งคุณสามารถกำหนดพาสเวิร์ดได้เลย
  • แชร์พาสเวิร์ดให้กับคนที่คุณต้องการจะให้เข้าถึงเว็บเพจได้
  • username จะเริ่มด้วยคำว่า "page-..."