สร้างเว็บไซต์ให้มีหลายภาษา


สร้างเว็บไซต์หลายภาษาได้ง่ายๆ  ด้วย SimpleDifferent แบบ Pro 

เลือกเพิ่มอีกหลายภาษาลงในเว็บไซต์   เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าชมจากประเทศนั้นๆ

เมื่อคุณสร้างสรรค์เว็บไซต์ จัดระเบียบเนื้อหา และเชื่อมโยงเว็บเพจเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถทำเว็บไซต์อีกภาษาขึ้นมาได้  โดยการสำเนาเว็บไซต์จากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งจะเหมือนภาษาต้นฉบับทุกประการ และสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ วิธีการง่ายๆ คือ คุณจะต้องทำการแปลภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่ง หรือ หากเป็นภาษาที่คุณไม่ถนัด แนะนำให้ใช้นักแปลจะดีกว่า


หน้าเว็บเพจแต่ละภาษาจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยไอคอนรูปธงชาติ เมื่อผู้เข้าชมเข้าเว็บคุณก็จะเห็นรูปธงแสดงอยู่  

ทำให้ทราบว่าเว็บไซต์คุณมีภาษาของพวกเขาอยู่  และเมื่อคลิกเข้าไปหน้าเว็บก็จะเปลี่ยนเป็นภาษานั้นๆ ทันที  

ซึ่งธงจะแสดงอยู่มุมขวาบนที่แถบหัวเรื่องของหน้านั้นๆ  ดังเช่น ธงที่กำลังแสดงอยู่ที่มุมขวาบน ของหน้าเว็บนี้


____
หมายเหตุ:
ต้องใช้บริการ แบบ Pro จึงสามารถปรับเปลี่ยนเป็นหลายภาษาได้  โดยบริการนี้จะให้ใช้งานฟรี 1 ปี


โปรแกรมแปลภาษาของ Google มีประโยชน์มาก แต่คุณควรทำการเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เกิดความสละสลวย


ถ้าหากเชื่อเครื่องมือแปลภาษามากเกินไป ความหมายจากต้นฉบับอาจผิดเพี้ยนได้ ทางทีดีหากเป็นภาษาที่ไม่ถนัดแนะนำให้นักแปลที่เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลจะดีกว่า


ลองดูการทำงานของโปรแกรมแปลภาษาของ Google


ต้นฉบับ

Once you are finished organizing your content and linking your pages together, you can duplicate your site to aid in its translation.The duplicated site will be exactly the same as the original site but can be edited and changed independantly. This means that you can begin to make a translation of the site that was just duplicated. Or, if you are translating into a language that you do not speak, you can give a translator access to the site and let a professional do the translation.

 

Google แปลภาษา

เมื่อ คุณเสร็จสิ้น การจัดระเบียบ เนื้อหาของคุณ และการเชื่อมโยง หน้าเว็บของคุณ ร่วมกันคุณ สามารถทำซ้ำ เว็บไซต์ของคุณ เพื่อช่วยในการ แปล เว็บไซต์ ซ้ำ จะ เหมือนกับ เว็บไซต์เดิม แต่ สามารถแก้ไขและ เปลี่ยนแปลง อิสระ ซึ่งหมายความว่าคุณ สามารถเริ่มต้น ที่จะทำให้ การแปล ของเว็บไซต์ ที่ได้รับการ ซ้ำ เพียง หรือถ้าคุณ กำลังจะแปล เป็นภาษา ที่คุณ ไม่ได้พูดคุณสามารถให้ เข้าถึง แปล เว็บไซต์และ ปล่อยให้มืออาชีพ ทำ แปลเรียบเรียงใหม่

เมื่อคุณสร้างสรรค์เว็บไซต์ จัดระเบียบเนื้อหา และเชื่อมโยงเว็บเพจเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถทำเว็บไซต์อีกภาษาขึ้นมาได้  โดยการสำเนาเว็บไซต์จากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งจะเหมือนภาษาต้นฉบับทุกประการ และสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ วิธีการง่ายๆ คือ คุณจะต้องทำการแปลภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่ง หรือ หากเป็นภาษาที่คุณไม่ถนัด แนะนำให้ใช้นักแปลจะดีกว่า